Bij het op de juiste plaats opslaan van producten dien je algemene regels in acht te nemen. Deze worden verder op deze pagina toegelicht.

Wanneer je de producten en ingrediënten van de leverancier in goede staat hebt ontvangen en geaccepteerd, ben je er vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor. Alle aandacht en zorg die de producent en de leverancier aan het product hebben besteed, kan verloren gaan als je het niet op de juiste wijze opslaat. Een zak diepvriesgarnalen die je op een stelling in het ongekoelde levensmiddelenmagazijn opslaat, zal ontdooien en na enige dagen een nare geur verspreiden. De garnalen zijn bedorven, ook al is de THT datum die op het etiket staat nog lang niet bereikt.

 


 • Snel en in de juiste volgorde
  Elke geleverde bestelling dien je altijd zo spoedig mogelijk en op de juiste plaats op te slaan. Het etiket geeft daar vaak al informatie over. Duurt het opslaan te lang, dan zal de temperatuur van de goederen teveel stijgen waardoor er kwaliteitsverlies of zelfs versneld bederf kan optreden.
  Bij een levering zullen bijna altijd producten uit verschillende productgroepen betrokken zijn. Het is dan belangrijk dat je de verschillende producten in de juiste volgorde opslaat. Een zak aardappelen hoef je minder snel op te slaan dan verse kogelbiefstuk.

 • Uitpakken, ompakken en schoonmaken
  Als je in plastic verpakte sla geleverd krijgt, moet je de kroppen uitpakken. De sla zal namelijk in de plastic verpakking sneller verrotten, dan zonder verpakking. Datzelfde geldt voor komkommers. Behalve om sneller bederf te voorkomen kan uitpakken ook nodig zijn omdat het onhandig is als je geleverde trays met dozen met meerdere artikelen onuitgepakt opslaat.Er zijn ook producten die je na ontvangst moet ompakken. Kruiden zoals peterselie, basilicum, dille en mint moet je uit hun verpakking halen en in vochtig papier rollen om te bewaren. We noemen dit ompakken. Als je te onrijpe mango’s, bananen of avocado’s geleverd krijgt kan je ze in een plastic zak bewaren om het rijpingsproces te versnellen.Aangeleverde winterwortelen, knolselderij, aardappels en prei kan zoveel zand zitten dat het beter is om het ergste zand eraf te halen. Op die manier voorkom je dat het zand in het magazijn terecht komt. In sommige keukens gebruikt men een goed afsluitbaar krat om deze producten op te slaan.
 • FIFO – FIRST IN FIRST OUT
  First in first out betekent letterlijk dat wat als eerste binnen is gekomen, er ook als eerste uit moet. Het gaat er om dat je producten met de kortste houdbaarheidsdatum het eerst gebruikt.De toepassing van Fifo is met name van belang voor gekoelde bederfelijke producten, omdat daarvan de THT datum altijd zeer kort is.Fifo is ook van toepassing op zelf bereide producten. Alle zelf bereide producten moet je voordat je ze in de koeling opslaat van een duidelijke houdbaarheidsdatum voorzien. Hiervoor zijn speciale stickers verkrijgbaar, maar eigen stickers zijn ook prima.
 • Coderen van producten
  Coderen van producten is een algemene techniek voor het aangeven van de houdbaarheid van geopende inkoopartikelen en zelfbereide producten. Om de houdbaarheid van producten te kunnen bepalen, is het nodig dat de datum van opening op het product wordt geschreven.Zelfbereide producten mogen gedurende 2 dagen bewaart worden bij <7 ̊© of 3 dagen bij  <4 ̊©. Voorzie de producten dus altijd van ofwel een productiedatum ofwel een houdbaarheidsdatum. Zo kan iedereen bepalen of het betreffende product nog mag worden gebruikt.
 • Hygiënisch
  Onder hygiënisch opslaan wordt onder andere verstaan dat je rauwe en bereide producten zoveel mogelijk gescheiden opslaat. Bij rauwe grondstoffen van dierlijke oorsprong zal tijdens de opslag vocht uittreden. Dit wordt drip genoemd. Om te voorkomen dat rauwe grondstoffen van dierlijke oorsprong aan andere producten drip af kunnen geven sla je ze altijd onderin de koeling op. Zo moet je rauwe verse zalm dus onderin de koeling opslaan en zalm die je gefileerd en eventueel gemarineerd hebt, bovenin de koeling. Rauwe producten kunnen namelijk bacteriën bevatten die niet via drip mogen worden overgebracht op het bereide product. Dit wordt het voorkomen van kruisbesmetting genoemd.