Welkom bij HACCP in beeld!

Leuk dat je onze website bezoekt. Op deze website kun je allerlei informatie vinden omtrent HACCP. Er bestaan al diverse websites die gaan over HACCP, denk aan het voedingscentrum en NVWA. Omdat er al veel theorie over HACCP te vinden is hebben wij het geprobeerd zoveel mogelijk beeldend vast te leggen.

HACCP is een standaard methode voor preventieve voedselveiligheid. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control points oftewel: Gevaren Analyse Kritische Controlepunten. Bij het toepassen van HACCP wordt een gevarenanalyse uitgevoerd. Er wordt gekeken op welke punten het fout kan gaan en welke maatregelen er genomen moeten worden om te voorkomen dat het daar ook daadwerkelijk fout gaat. Vervolgens wordt er gekeken hoe dat gecontroleerd moet worden en hoe die controles geregistreerd kunnen worden.

Over HACCP is veel informatie te vinden op internet. Het probleem hierin is, is dat je nergens een website hebt waarin je alle informatie kunt vinden. Op de meeste sites vind je geen volledige informatie of word je door middel van linkjes doorverwezen naar andere sites.
Tot slot is alle informatie die je vindt heel theoretisch uitgelegd. Door middel van filmpjes te plaatsen bieden wij de theorie op een leuke en speelse wijze aan.
Wij hebben een platform ontworpen dat gericht is op studenten, docenten, bedrijven die zich met voedsel bezig houden en leveranciers van voedsel.